Oldenzaal,
de Glimlach van Twente

Rollen Oldenzaal Promotie

Marketing
Oldenzaal Promotie werkt aan de positionering van Oldenzaal als merk. We kunnen niet wachten op bezoekers, maar we zullen ze via campagnes activeren naar Oldenzaal te komen. En we moedigen ze aan om met een glimlach op het gezicht op korte termijn weer terug te komen.

Binnenstadsmanagement
Oldenzaal Promotie probeert de economische vitaliteit van de binnenstad van Oldenzaal te vergroten. Door het professioneel organiseren van samenwerking in de binnenstad wordt gewerkt aan een onderscheidend horeca- en winkelaanbod waar een consument graag komt.

Evenementencoördinatie
Oldenzaal Promotie draagt bij aan onderlinge afstemming en coördinatie tussen lokale evenementenorganisaties. Door samenwerking te bevorderen kunnen evenementen zich kwalitatief verbeteren en meer aansluiten bij de positionering van Oldenzaal als 'De Glimlach van Twente'.

Tourist Info Oldenzaal
Oldenzaal Promotie verzorgt de exploitatie van een toeristisch informatiepunt in het centrum van Oldenzaal. Telefonisch, online en in de winkel wordt informatie verstrekt aan (potentiële) bezoekers, waarbij zij arrangementen, rondleidingen en souvenirs kunnen kopen.

NIEUWS

Nieuwe directeur-bestuurder Oldenzaal Promotie

Bas Wolters wordt de nieuwe directeur-bestuurder van Stichting Oldenzaal Promotie. Met ingang van 22 april aanstaande zal Bas Wolters de nieuwe aanjager zijn van de Stichting Oldenzaal Promotie.

In de rol van directeur-bestuurder zal hij zich vooral bezighouden met ‘het merk Oldenzaal’ en de positionering van de stad als geheel. Vanuit strategisch perspectief heeft Bas een leidende rol om de citymarketing naar een hoger plan te brengen, zodanig dat Oldenzaal zich als gastvrije stad blijvend ontwikkelt. Daarnaast geeft hij leiding aan de stichting, adviseert hij de gemeente, onderhoudt contacten met de vele stakeholders en is hij verantwoordelijk voor de subsidie-aanvraag en -verantwoording.

Bas Wolters is ruim ervaren op het gebied van marketing, branding en het activeren en verbinden van mensen. Op dit snijvlak heeft Bas in de afgelopen 30 jaar diverse functies vervuld. Daarnaast heeft hij stevige roots in het Oldenzaalse, waar hij inmiddels eenzelfde periode woonachtig is.

· Bas Wolters: "Ik zie het als een prachtige uitdaging om een bijdrage te mogen leveren aan het versterken van het merk Oldenzaal. Samen met het team en alle Oldenzaalse partners – in de breedste zin van het woord - bouwen aan de toekomst van onze stad, is een gedachte waar ik erg enthousiast van word.”

· Joost Luttikhuis, Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Oldenzaal Promotie:
"We hebben er alle vertrouwen in dat Bas Wolters met zijn ruime marketing-ervaring, enthousiasme en drive de juiste persoon is voor de rol van directeur-bestuurder. Hij is gewend om in teams te werken, te inspireren en mensen te betrekken. We kijken ernaar uit dat Bas zijn functie met verve gaat vervullen en daarmee de stichting én de stad Oldenzaal van een energieke nieuwe impuls voorziet!”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Joost Luttikhuis, voorzitter RvT Stichting Oldenzaal Promotie, 06-22601982

Wat is Oldenzaal volgens jou voor een stad?

De Stadsnoabers streven naar een sterk merk Oldenzaal. Wat is ons verhaal? Om dit goed en eenduidig te kunnen vertellen, moet het aansluiten bij het beeld dat inwoners, bezoekers en ondernemers van onze stad hebben.

Het invullen duurt ongeveer 5 minuten en het is erg waardevol om jouw informatie te ontvangen. En door het invullen maak jij kans op een Oldenzaalse cadeaubon. Onder de deelnemers verloten we twee bonnen ter waarde van € 20,00. De vragenlijst kun je hier invullen.

Wie zijn De Stadsnoabers eigenlijk?
De Stadsnoabers werken samen voor een gastvrijer en aantrekkelijke Oldenzaalse binnenstad. Dat is de ambitie van de Stadsnoabers. Hiervoor zijn 4 doelen geformuleerd:

  1. Meer omzet
  2. Meer bezoekers
  3. Hogere klanttevredenheid
  4. Samenwerking als basis

Stadsnoabers is een samenwerkingsverband waarin vertegenwoordigers van Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Oldenzaal, Vastgoed, Horeca, evenementenorganisaties, Cultuur, Oldenzaal Promotie en de gemeente Oldenzaal zitten. Samen bereik je meer dan alleen!

De gezichten van de Stadsnoabers:
• Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Oldenzaal, René Jansink
• Vastgoed, Brecht Lutterman
• Horeca, Farah Alan
• Evenementenorganisaties
• Cultuur, Nikki Olde Monnikhof
• Oldenzaal Promotie, Sharon Wessels
• Gemeente Oldenzaal, Marcel de Jonge en Marie-Louise Stamsnieder

WIE ZIJN OLDENZAAL PROMOTIE?

Vanuit ons kantoor aan de Grootestraat 35 werken we met 4 personen sterk aan de promotie van onze prachtige stad.

VRIJWILLIGER WORDEN?

Laat het ons weten! Graag bekijken we samen in welke vorm er geholpen kan worden met de promotie van Oldenzaal.

BUITENRECLAME IN OLDENZAAL

Op ruim 40 locaties in Oldenzaal bieden we een prachtig medium om uw bedrijf, vereniging of evenement te promoten.

.