AMBITIES VAN OLDENZAALSE BINNENSTAD


AMBITIES VAN OLDENZAALSE BINNENSTAD

Directeur Jeff van den Biggelaar van Oldenzaal Promotie heeft vier duidelijke doelstellingen voor ogen, die hij samen met zijn team, de lokale ondernemers en de gemeente vóór 2025 wil bewerkstelligen. Een omzetstijging van 5 procent, meer bezoekers naar de binnenstad trekken (‘32.000 per week’), een hogere klanttevredenheid (minimaal een 8+) en meer samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren, gemeente en Oldenzaal Promotie. Nog meer dan nu al het geval is.

Harde cijfers

Samenwerking was volgens hem ook de meestgebruikte term tijdens een recente ondernemersavond. Partijen weten elkaar al goed te vinden, maar het kan altijd beter. En het besef van urgentie is zo langzamerhand bij (vrijwel) iedereen wel ingedaald. De harde cijfers tonen ook aan dat er iets moet gebeuren om de positie van de binnenstad (‘de economische motor van de stad’) te versterken. In de periode 2015-2019 daalde de omzet van 107 naar 77 miljoen.

Het vertrek van de Jumbo-supermarkt uit de kelder van De Driehoek is daar deels debet aan. Bovendien, zegt Van den Biggelaar, worstelt bijna elk centrumgebied met dit probleem. Uitzondering op de regel was Enschede, maar ook daar heeft de coronapandemie zijn sporen achtergelaten in de binnenstad. De leegstand in het Oldenzaalse winkelkerngebied lijkt iets te zijn afgenomen. Van den Biggelaar geeft aan dat er weer bedrijven naar de Grootestraat, Vijfhoek en zelfs de Deurningerstaat komen.

Onder het motto ‘Met gastvrij Oldenzaal heb je een klik’ wil Van den Biggelaar aan de slag met het aantrekkelijk maken van de binnenstad: „Het jasje van de binnenstad zit nu wat ruim om de schouders. Gelukkig hebben we alles in huis om dat jasje weer goed gevuld te krijgen. Dat dit onderwerp nu op de agenda staat, is niet voor niets. De politieke partijen zijn volop bezig met hun verkiezingsprogramma’s. Tot en met 2030 moet de promotie van de stad op de agenda blijven staan. Het geld dat daarvoor nodig is, moet je niet zien als een kostenpost, maar als een investering. We doen dit niet voor Oldenzaal Promotie, maar voor de inwoners van Oldenzaal die een gezonde binnenstad willen houden.”

Ogen, oren en stem

„De bewegwijzering kan een stuk beter. Rij je vanuit Het Hulsbeek over de rondweg richting Denekamp dan zie je onderweg bijna geen aanduidingen naar het centrum. De straatvertegenwoordigers zijn de ogen, oren en stem van hun straat. Daar willen we nog meer gebruik van maken. Verder hebben we nu drie werkgroepen in het leven geroepen waarin ondernemers en ambtenaren zijn vertegenwoordigd.”

Parkeren en hittestress (‘meer groen en waterobjecten’) zijn onderwerpen waar de werkgroep Infra naar kijkt. De komst van een ondernemersloket, waar de directeur van Oldenzaal Promotie een groot voorstander van is, zou een mooie klus kunnen zijn voor de werkgroep Ondernemen. „Een plek met een soort coachingsfunctie waar ondernemers in alle rust hun verhaal kwijt kunnen en waar ze zelf ook bij aan kunnen sluiten.” De vraag met welk gevoel gasten de (binnen)stad moeten verlaten, moet beantwoord worden door de werkgroep Beleving.

Zaterdagamateurklasse

Qua cijfers is de binnenstad van Oldenzaal volgens Van den Biggelaar nu terug te vinden in het ‘rechterrijtje’ van de ranglijst. Als de financiële ondersteuning van Oldenzaal Promotie slechts van tijdelijke aard is, komt die plek absoluut in gevaar. In dat geval dreigt zelfs degradatie naar de zaterdagamateurklasse, voorspelt de directeur. Zover hoeft het volgens hem niet te komen: „Het besef van urgentie is er, de organisatie is erop ingericht en de gemeente zit er ook anders in, vooral faciliterend. Van de ondernemers kun je niet verwachten dat ze na alle coronaproblemen ook in financiële zin nog een bijdrage leveren. Maar ze kunnen wel de handjes leveren die nodig zijn voor nog meer samenwerking. Gelukkig hebben de eerste enthousiaste ondernemers zich al aangemeld.”

Geschreven door Stephan Scheper en gepubliceerd in de TC Tubantia op 16-10-2021. https://www.tubantia.nl/oldenz...

.